Informačné správanie slovenských vedcov v elektronickom prostredí


Elektronické informačné zdroje (databázy vedeckých článkov, kníh a učebných materiálov, bibliografických a bibliometrických údajov, skrátene EIZ) sú nevyhnutné pre vedecký výskum. Dostupnosť EIZ a schopnosť výskumníka efektívne v nich vyhľadávať je podmienkou kvalitnej práce a udržiavania kontaktu s aktuálnym vývojom na medzinárodnej scéne v každom vednom odbore.

Vážený výskumník,

Prosím, pomôžte nám vyplnením stručného dotazníka. Zaujímame sa o to, ako vyhľadávate a či máte prístup k elektronickým informačným zdrojom (EIZ), ktoré potrebujete, pretože Vám chceme v rámci projektu NISPEZ (ktorý zabezpečuje EIZ pre slovenské vysoké školy a výskumné inštitúcie) ponúknuť lepšie služby. Zaujímame sa aj o Váš vzťah k otvorenému prístupu a otvorenej vede, pretože pripravujeme Národnú stratégiu pre otvorenú vedu (TU) a potrebujeme vedieť, nakoľko sú otvorené praktiky v slovenskej akademickej komunite rozšírené.

Vyplnenie dotazníka trvá približne 10 minút.

Ďakujeme,

Vedecká knižnica, Centrum vedecko-technických informácií SR.


Dotazník obsahuje 45 otázok.
  Prehlásenie o zachovaní súkromia
Tento dotazník je anonymný.
Záznam Vašich odpovedí v dotazníku neobsahuje žiadne identifikačné údaje o Vás, pokiaľ sa na ne nedotazovali konkrétne otázky v dotazníku. Pokiaľ ste odpovedal(a) na dotazník, ktorý používa identifikátor k povoleniu prístupu k dotazníku, uisťujeme Vás, že tento identifikátor nie je previazaný s odpoveďami v tomto dotazníku. V oddelenej databáze identifikátorov sa zobrazí iba to, či ste buď vyplnil(a), alebo nevyplnil(a) tento dotazník. Neexistuje spôsob, ako spárovať identifikátor s odpoveďami v tomto dotazníku.