Prieskum o stave výskumných dát, vedeckých publikácií a súvisiacich informačno-komunikačných technológií na Slovensku

 

Dotazník pre vedecko-výskumné pracoviská

Usmernenie

Dotazník obsahuje 51 otázok, z ktorých niektoré sú doplnené podotázkami. Zodpovedanie niektorých otázok si vyžaduje spoluprácu riadiaceho pracovníka s výskumníkmi a správcami informačných systémov. Pred začatím preto odporúčame oboznámiť sa so znením otázok v pdf výstupe a pripraviť si odpovede. Vyplnenie dotazníka s pripravenými odpoveďami vám zaberie 30 minút.

Ak dotazník neodošlete počas jednej vašej relácie, zaregistrujte sa cez tlačidlo "Obnoviť neskôr".  Vyplnené odpovede budú uložené a dotazník budete môcť dokončiť a odoslať neskôr.

Vyplnený dotazník si po odoslaní môžete stiahnuť vo formáte pdf alebo vytlačiť.

 

 

Termín vyplnenia dotazníka je predĺžený do 30. apríla 2018.

 

 

Použité znaky pri otázkach:

* = povinné vyplnenie otázky

? = poznámka alebo vysvetlivka k otázke

Kontaktný e-mail:prieskum@cvtisr.sk